Wie zijn wij?

Manspeaker Advocatuur  behandelt zaken op het gebied van: 

- Uitkeringen;

- Sociale voorzieningen; 

- Verblijfsvergunningen regulier en asiel;

 

 Daarbij geldt dat wij een laagdrempelig kantoor zijn met een toegankelijke en deskundige dienstverlening. U kunt ons altijd bellen of emailen voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Toevoeging

Ons kantoor werkt onder andere op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer uw inkomen in het peiljaar (2 jaar eerder dan het lopende jaar) onder een bepaalde grens ligt, betaalt u voor de kosten van de advocaat alleen een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt gebaseerd op uw inkomen van 2 jaar terug. U vindt de huidige inkomensgrenzen en de hoogte van de bijbehorende eigen bijdrage op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

 

Betalende basis

Mocht u niet voor een toevoeging in aanmerking komen, dan kunnen wij voorafgaand aan de zaak afspraken maken tegen uurtarief of tegen een vast bedrag voor de behandeling van de gehele zaak, indien de zaak zich daarvoor leent.

 

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunnen uw advocaatkosten in bepaalde gevallen voor vergoeding in aanmerking komen. Wij adviseren u hier graag over.